چاپ        ارسال به دوست

توانگري مالي شركت هاي بيمه در سال هاي 1391 لغايت 1395 منتشر شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، شركت هاي بيمه در اجراي مقررات مصوب شوراي عالي بيمه (آيين نامه شماره 69) موظفند توانگري مالي خود را پس از تصويب صورت هاي مالي سالانه در مجمع عمومي، محاسبه و همراه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانوني به بيمه مركزي ارسال كنند. در همين راستا اداره كل نظارت مالي پس از بررسي و كنترل محاسبات، نسبت توانگري هر يك از شركت هاي بيمه براي سالهاي 1391 لغايت 1395را به شرح زير براي اطلاع عموم ذينفعان به شرح زير اعلام كرد:

نسبت توانگري شركت هاي بيمه در سال هاي 1391 لغايت 1395


مجوز فعاليت

شركت بيمه

نسبت توانگري براي سال 1391

نسبت توانگري براي سال 1392

نسبت توانگري براي سال 1393

نسبت توانگري براي سال 1394

نسبت توانگري براي سال 1395
سرزمين اصلي

ايران

97

119

82

51

40


آسيا

55

104

90

100

100


دانا

63

111

102

111

86


البرز

159

143

101

107

102


معلم

35

40

101

78

76


پارسيان

67

92

102

108

100


ملت

272

241

204

217

232


رازي

146

94

166

138

100


سامان

108

114

113

132

146


نوين

86

71

91

78

33


پاسارگاد

251

113

105

115

118


كارآفرين

120

130

103

100

113


سينا

102

159

91

84

77


دي

167

42

-74

13

71


ميهن

446

118

56

43

58


كوثر

501

92

63

76

104


آرمان

---

---

---

130

87


ما

---

---

---

339

194


سرمد

---

---

---

---

366


تعاون

---

---

---

95

179


اتكايي ايرانيان

1284

1,288

840

870

738


مناطق آزاد

حافظ

208

193

141

105

36


اميد

803

492

235

108

135


ايران معين

575

520

586

577

589


آسماري

---

---

---

177

150


اتكايي امين

1633

1,509

1,516

1636

1,801


 

ü       توانگري اعلامي بيمه مركزي ج.ا.ايران در هر سال، بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده سال گذشته مي باشد.

ü       توانگري شركت هاي بيمه در سال هايي كه آن شركت ها كمتر از سه سال سابقه فعاليت داشته اند، درج نگرديده است.

ü       نسبت توانگري شركت بيمه توسعه به دليل لغو پروانه فعاليت در رشته هاي اتومبيل و زندگي، در جدول درج نشده است.

v     شركت هايي كه در سطح يك توانگري و وضعيت مطلوب قرار دارند، نسبت توانگري آنها برابر100 درصد و بيشتر است. اين شركت­ها براي ايفاي تعهدات خود در مقابل بيمه­ گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانايي كافي برخور دارند.

v    نسبت توانگري مالي سطح دو، بيش از 70 درصد و كمتر از 100 درصد است. مطابق شاخص هاي تعريف شده سطح دو توانگري به اين معناست كه شركت­هاي بيمه توانايي ايفاي تعهدات خود را دارند ولي بايد براي رسيدن به شرايط مطلوب، وضعيت مالي خود را ترميم و تقويت كنند. برابر برنامه ريزي صورت گرفته، بيمه مركزي از شركت هاي مذكور درخواست ارائه برنامه ترميم وضعيت مالي سه ساله و حسب مورد برنامه افزايش سرمايه كرده كه پس از بررسي و تاييد، براي اجرا به شركت هاي مشمول ابلاغ مي­شود.

v    نسبت توانگري مالي سطح سه، بيش از 50 درصد و كمتر از 70 درصد است. برابر مقررات موجود، شركت­ هاي بيمه اي كه در سطح سه قرار مي­ گيرند موظفند علاوه بر اعلام برنامه ترميم وضعيت مالي دو ساله به تفكيك هر سال، برنامه افزايش سرمايه براي 2 سال آتي را نيز ارايه كنند. اين برنامه­ ها بايد به گونه­ اي باشد كه در آن چگونگي ارتقاء سطح توانگري ظرف دو سال آينده را به روشني نشان دهد.

v      نسبت توانگري مالي سطح چهار، بيش از 10 درصد و كمتر از 50 درصد است. شركت هايي كه در سطح چهار قرار مي گيرند بايد برنامه ترميم وضعيت مالي و برنامه افزايش سرمايه براي سال آينده ارائه و تمهيدات لازم جهت ارتقاء سطح توانگري خود را ارائه نمايند. علاوه بر اين با توجه به سطح توانگري شركت ها، بيمه مركزي به استناد ماده 12 آئين نامه توانگري، شركتهاي بيمه مشمول را ملزم به انجام برخي از اقدامات فوري از جمله كاهش صدور بيمه نامه، عدم ارائه پاداش به مديران و خودداري از سرمايه گذاري در بخش هاي كم بازده نموده است.

v      نسبت توانگري مالي سطح پنج، كمتر از 10 درصد است. چنانچه نسبت توانگري موسسه بيمه در سطح پنج باشد، بيمه مركزي مجاز است پروانه فعاليت موسسه بيمه را در يك يا چند رشته بيمه اي تعليق يا ابطال نمايد.

در راستاي اجراي آيين نامه توانگري مالي، بيمه مركزي به عموم هموطنان و بيمه ­گذاران توصيه مي­كند به سطح توانگري مالي شركت­هاي بيمه كه توسط بيمه مركزي تائيد و اطلاع رساني شده به عنوان معيار اصلي انتخاب بيمه­گر خود توجه كرده و در عين حال از توجه به سابقه فعاليت و گستره خدمات هر شركت بيمه و نحوه رسيدگي و پرداخت خسارت در شركت هاي بيمه غفلت نكنند.

 
 


١٦:٣١ - 1395/10/15    /    شماره : ١٤١٠    /    تعداد نمایش : ٢١٤٤خروج