شرح وظایف اختصاصی اداره‌كل نظارت فنی بر بیمه های غیرزندگی:

1.     نظارت بر فرآيند صدور بيمه­ نامه ها و قراردادهاي بيمه ­اي و شرايط عمومي بيمه­ نامه­ هاي صادره  موسسات بيمه به­ منظور حصول اطمينان از انطباق با قوانين و مقررات ذي­ربط

2.     نظارت بر فرآيند رسيدگي و پرداخت خسارت به بيمه ­گذاران و زيان­ديدگان در موسسات بيمه به­ منظور اطمينان از رعايت مقررات در محاسبه و پرداخت

3.      اعمال ضمانت­ هاي اجرايي مقرر براي موسسات بيمه در صورت عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط

4.      پاسخگويي و رسيدگي به شکايات بيمه­ اي بيمه­ گذاران

5.     نظارت بر نرخ حق بيمه انواع رشته­ هاي بيمه که توسط موسسات بيمه، تعيين و اعلام شده است در انطباق با مقررات مربوط

 

6.  انجام بازرسي ­هاي دوره ­اي و موردي از فعاليت­ هاي شعب، مراکز صدور و پرداخت خسارت شرکت هاي بيمه در مرکز و استانها