چاپ        ارسال به دوست

با ابلاغ رسمي بيمه مركزي

صد درصد مبلغ جريمه موتورسيكلت هاي فاقد بيمه نامه شخص ثالث، بخشيده شد
100 درصد مبلغ جريمه موضوع بند (ب) ماده 24 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال 1395 براي موتورسيكلت هاي فاقد بيمه نامه شخص ثالث، بخشيده شد. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، شركت هاي بيمه مكلف شده اند كه از تاريخ 1395.12.01 لغايت 1395.12.30 نسبت به اعطاي بخشودگي معادل 100 درصد مبلغ جريمه موضوع بند (ب) ماده 24 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال 1395 به بيمه نامه شخص ثالث براي موتورسيكلت هاي فاقد بيمه نامه اقدام كنند. 
گفتني است، درماده 24 قانون بيمه اجباري شيوه تامين منابع مالي صندوق تامين خسارتهاي بدني تعيين شده است كه بر اساس بند ب اين ماده:«مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول مي شود».


١١:٢٥ - 1395/11/25    /    شماره : ١٤٤٣    /    تعداد نمایش : ١٣٧٩خروج